Firemní časopisy

Příprava a výroba firemních  časopisů, firemní časopisy a noviny na klíč.

Příprava různých periodických tiskovin, firemní časopisy a noviny na klíč.
Tvoříme firemní časopisy a noviny s různým zaměřením – časopis pro děti, firemní časopis pro zemědělskou sféru a firemní časopis pro business sféru.

Firemní časopisy graficky navrhneme, naplníme textovou a obrazovou část (buď vlastní, nebo dodanou klientem), doplníme ilustracemi.

Vytvoříme nebo zajistíme:

 • formát firemního časopisu
 • grafickou úpravu časopisu
 • obrazový materiál
 • sazbu, zlom a úpravy obrazového materiálu
 • články, křížovky, soutěže ad.
 • překlady článků
 • technickou redakci
 • odborné korektury
 • prepress
 • výrobu firemního časopisu
 • na vyžádání také distribuci firemního časopisu

Do firemního nebo dětského časopisu také vymýšlíme kvízy, soutěže, pexesa a další zábavné prvky.

Stáhnout PDF ukazka_ROBBY CESTOVATEL I. |  Stáhnout PDF ukazka_MANATECH

GRAFICKÉ NÁVRHY PERIODICKÝCH TISKOVIN
firemní noviny a časopisy na klíč | redakce a výroba


Coming to the key business magazines.

For our partners to prepare a variety of periodicals and business magazines in the key. We build and process journals with different focus – a magazine for kids, business magazine for agricultural and forestry sector afiremní magazine business sector.

Business magazines, graphic design, fill with text and image part (either owned or supplied by client), add illustrations.

Create or provide:

 • format
 • graphic design periodicals rate images
 • layout and editing video material
 • articles, contests and others.
 • translate technical editorial
 • corrections professional
 • pre-press productionof the magazine

to the children invent a magazine quizzes, competitions, pairs and other fun elements.

The customer gets to the table ready magazine.