FOTO-GRAFIKA-fotografické, grafické a tiskařské služby

volná tvorba

Svou volnou tvorbu dělím na dvě části: umělecky pojatá cestovatelská fotografie
a fotografie ženského aktu.
Také technická stránka volné tvorby má dvě specifika: nejedná se o práce na zakázku a v 90% se jedná o práci analogem-tedy na film.
Filmy i fotografie vyvolávám sám, mám rád dohled nad celým procesem.

Mizející Egypt:

Série vznikla za dlouhých zimních dní v Egyptě v letech 2000_2006.
Soustředil jsem se na momenty a situace a předměty, které byly po staletích a někdy i tisíciletích své existence postupně vytlačovány tupostí moderní civilizace a globalizace.

facebook FOTO-GRAFIKA na facebooku