Volná tvorba dokument

Svou volnou tvorbu dělím na dvě části: umělecky pojatá cestovatelská fotografie a fotografie ženského aktu.
Také technická stránka volné tvorby má dvě specifika: nejedná se o práce na zakázku a v 90 % se jedná o práci analogem – tedy na film.
Filmy i fotografie vyvolávám sám, mám rád dohled nad celým procesem.

Mizející Egypt:

Série vznikla za dlouhých zimních dní v Egyptě v letech 2000-2006.
Soustředil jsem se na momenty a situace a předměty, které byly po staletích a někdy i tisíciletích své existence postupně vytlačovány tupostí barbarství, které nazýváme moderní civilizace.